جستجو
 
 
آدرس لينك پايگاه: http://asretafakor.ir

بازديد جناب آقاي دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور از دستاوردهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
1394/05/27 تاريخ
31 تعداد مرور
بازديد جناب آقاي دكتر واشقاني فراهاني از دستاوردهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
1394/05/27 تاريخ
12 تعداد مرور
مراسم افتتاحيه
1394/05/27 تاريخ
4 تعداد مرور
كارگاه گياهان دارويي1
1394/05/27 تاريخ
12 تعداد مرور
كارگاه گياهان دارويي2
1394/05/27 تاريخ
12 تعداد مرور
بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان 1
1394/05/24 تاريخ
8 تعداد مرور
بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان 2
1394/05/24 تاريخ
10 تعداد مرور
بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان 3
1394/05/24 تاريخ
7 تعداد مرور
بازديد هيأت رئيسه شهرك علمي و تحقيقاتي استان از مركز رشد واحد اصفهان 4
1394/05/24 تاريخ
6 تعداد مرور

<   ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
  
  
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : ۳۵۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر ۳۵۳۵۴۰۶۲
Powered by DorsaPortal