جستجو
 

فناور برتر در هفته پژوهش
1396/10/10 تاريخ
7 تعداد مرور
بازديد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از دستاوردهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
1396/02/04 تاريخ
17 تعداد مرور
بازديد رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر ميرزاده و هيات همراه از مركز رشد فناوري واحد اصفهان (خوراسگان)
1396/02/04 تاريخ
17 تعداد مرور
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور94
1394/10/07 تاريخ
33 تعداد مرور
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري كشور94
1394/10/07 تاريخ
25 تعداد مرور
نمايشگاه هفته پژوهش استان اصفهان - آذر 94
1394/10/07 تاريخ
36 تعداد مرور
نمايشگاه هفته پژوهش استان اصفهان - آذر 94
1394/10/07 تاريخ
24 تعداد مرور
بازديد معاون فناوري رئيس جمهور از طرح هاي دانش بنيان
1394/06/04 تاريخ
51 تعداد مرور
بازديد معاون فناوري رئيس جمهور از طرح هاي دانش بنيان 2
1394/06/04 تاريخ
67 تعداد مرور

<   ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱   >

 

۱۳۹۷ سي و يکم مرداد
سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
  
  
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : ۳۵۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر ۳۵۳۵۴۰۶۲
Powered by DorsaPortal