جستجو
 
بازديد رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي جناب آقاي دكتر ميرزاده و هيات همراه از مركز رشد فناوري واحد اصفهان (خوراسگان)
جناب آقاي دكتر ميرزاده و هيات همراه از دستاوردهاي دانش بنيان و فناورانه مركز رشد فناوري واحد اصفهان (خوراسگان) بازديد نمودند. در جريان اين بازديد از بخش هاي مختلف اين مركز شامل بخش الكترونيك و كامپيوتر، بخش گياهان دارويي و پزشكي، كشاورزي و محيط زيست بازديد به عمل آمد. از جمله دستاوردهاي مورد بازديد مي توان به استيشن سرد، همزن مغناطيسي، ترموسايكلر، پاورسوپلاي، هات بلاك، شيكر، PCR، الكتروفورز عمودي بدون نياز به سيركولاسيون، الكتروفورز عمودي، الكتروفورز افقي، انكوباتور، توليد نرم افزار كشف سرقت ادبي در مقالات علمي و پايان نامه ها، درايورهاي مورد استفاده در LED، اولين سيستم اتوماسيون دانشگاهي همراه كشور، دستگاه چشمه ليزر فيبري پهن باند،  دستگاه تغذيه اتوماتيك گلخانه، فرآوري زائدات درخت خرما و استفاده از آن به عنوان بستر كشت هيدروپونيك، نانو رس، لارودرماني، دستگاه پيش ساخته تصفيه فاضلاب، توليد شيريني جات فراسودمند بدون قند، توليد محصولات اورگانيك، فرآورده گياهان دارويي جايگزين آنتي بيوتيك ويژه طيور، توليد داروي گياهي برطرف كننده كبد چرب، توليد آنتي بادي و سامانه آزاد اكسپو اشاره كرد. در جريان اين بازديد دستاوردهاي ارائه شده در اين مركز مورد استقبال و توجه ويژه جناب آقاي دكتر ميرزاده قرار گرفت و راهنمايي هاي ارزشمندي به هر يك از مسئولين شركت ها و واحدهاي فناوري ارئه نمودند. دستاوردهاي ارائه شده در اين مركز مورد استقبال و توجه ويژه جناب آقاي دكتر ميرزاده قرار گرفت و راهنمايي هاي ارزشمندي به هر يك از مسئولين شركت ها و واحدهاي فناوري ارئه نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
  
  
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : ۳۵۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر ۳۵۳۵۴۰۶۲
Powered by DorsaPortal