جستجو
 

 

بازديد جناب آقاي دكتر محمدباقر رضايي رئيس انجمن علمي گياهان دارويي ايران از مركز رشد گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 جناب آقاي دكتر محمدباقر رضايي رئيس انجمن علمي گياهان دارويي ايران از دستاوردهاي مركز رشد گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) بازديد نمودند. همچنين در اين بازديد رئيس محترم دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) و جناب آقاي دكتر موسوي از مركز ملي ژنتيك نيز حضور داشتند. دستاوردهاي ارائه شده مورد توجه بازديدكنندگان محترم قرار گرفته و مقرر گرديد در راستاي حمايت از شركت هاي دانش بنيان اقدامات موثري صورت گيرد.

 

۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
سامانه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری معاونت ریاست جمهوری
معاونت فناوری وزارت علوم
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
بنیاد ملی نخبگان
واحد توسعه کارآفرینی و تعاون دانشگاه آزاد خوراسگان
سامانه خرید محصولات

بازديد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر روحاني از دستاوردهاي مراكز رشد فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)

 
  
  
آدرس: اصفهان - خیابان جی شرقی - خیابان ارغوانیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تلفن دفتر مرکز رشد : ۳۵۳۵۴۰۶۹-۰۳۱ و تلفن واحدهای فناوری مستقر ۳۵۳۵۴۰۶۲
Powered by DorsaPortal